Sport przyszłości

Trzecie tysiąclecie to wielkie przemiany cywilizacyjne, postęp w naukach biologicznych, technologii i informatyce. Wszystkie te dziedziny pomagają w d