Posted in Sport - PRL

Sport w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Sport w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Posted on 27th wrzesień 2018

Druga wojna światowa zdewastowała polską kulturę fizyczną. Po kryzysie lat powojennych, polski sport odzyskał poziom zbliżony do przedwojennego dopiero około lat 50-tych. Kolejne lata to pasmo wielkich sukcesów polskich sportowców, w których swój udział mieli także wybitni trenerzy i wychowawcy.

To oni sprawili, że mamy dziś ponad ćwierć tysiąca medali olimpijskich, w tym kilkadziesiąt złotych. Wielu z trenerów nie tylko pracowało z konkretnymi, pojedynczymi sportowcami, olimpijczykami, ale także zakładało własne szkoły, specjalizujące się w konkretnych dziedzinach sportowych, np. szkoła boksu, dzięki której Polska przez wiele lat utrzymywała w tej gałęzi sportu najwyższy poziom. Jan Mulak stworzył podstawy lekkoatletyki w Polsce, nadał jej w kraju ogólny kierunek i pomógł w osiągnięciu wysokiego poczucia własnej wartości, zwłaszcza w biegach. Podstawy polskiej szermierki nowoczesnej, po drugiej wojnie światowej, stworzyli Janusz Kewej i Zbigniew Czajkowski.

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej polscy sportowcy zmagali się z wieloma trudnościami, jeśli chodzi o profesjonalne trenowanie wymarzonych sportów. W kraju brakowało nie tylko żywności, która jest podstawą pracy każdego sportowca, ale także miejsc do trenowania i sprzętu sportowego. Ówczesna władza przywiązywała jednak do sportu bardzo dużą wagę i dawała sportowcom bardzo dużo przywilejów, którymi nie mogli cieszyć się zwykli, szarzy obywatele. Dla sportowców stworzono fikcyjne etaty bo trenowanie zagranicą trenowanie nie było odpłatne i każdy, kto chciał coś osiągnąć, musiał sobie radzić sam. W ten sposób w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej pomagano sportowcom, żeby mogli skupić się wyłącznie na trenowaniu, bez konieczności rozpraszania uwagi na pracę zawodową. Stworzono także centralne obozy szkoleniowe, gdzie przeprowadzano profesjonalne treningi.

Sport w okresie PRL był narzędziem propagandy sukcesu i narodowej dumy. Polacy wzięli udział jw 1948 roku w Olimpiadzie w Londynie, gdzie w tak krótkim czasie po wojnie Aleksy Antkiewicz zdobył brązowy medal w boksie.

Innym ważnym wydarzeniem sportowym tego samego roku był Wyścig Pokoju, którego relacji przez radio słuchało wielu Polaków. W tym też roku odnotowano duże sukcesy Polaków w szermierce.

magnetism